Historie

Heimdal Logo.png

Loge 51 Heimdal blev født den 2. december 1921.

Loge 51 Heimdal er udrundet fra Broderloge 24 Reventlow, hvor der allerede fra indvielsen den 12. februar 1889 var nogle få Rødbynitter. Disse dannede en ren selskabelig forening og kaldte den "Heimdal". Man samledes ugentlig på Kroen til kortspil.

Navnet Heimdal kommer fra den nordiske gud, Heimdal (Heimdall). Heimdal er gudernes vogter og passer på, at ingen jætter kommer ind i Asgård. Endvidere er det Heimdal, som skal blæse i hornet som indledning til Ragnarok.Han er født af 9 mødre. 

På Broder Rosengren's tilskyndelse blev foreningen den 10. juni 1913 indviet som en I.O.O.F. forening. Foreningen bibeholdt navnet Heimdal og havde Broder Ruder som formand, Broder Rosengren som sekretær og Broder Johs. Danielsen som kasserer. Der var 12 Brødre. 

Den 22. maj 1919 taltes der første gang om at danne en Loge i Rødby. Og den 9. oktober samme år blev der nedsat et udvalg til at søge Logen ført ud i livet. Udvalget bestod af Broder A. W. Andersen, Osholm og Jantzen.I efteråret 1920 blev Forsamlingsbygningen på Sædingevej købt, og udvalget blev udvidet med Broder Vilh. Petersen og Bankdirktør C. L. Andersen. Sidstnævnte fik i de første mange år enorm stor betydning for Logen. Han var Logens første Overmester.

Der var 29 Brødre ved indvielsen, og køb samt renovering af Bygningen beløb sig til 41.457, 74 kr. Den nuværende Logesal var tidligere gymnastiksal.

Selve institueringen af Loge 51 Heimdal blev foretaget af Storlogen ved Storsire Petrus Beyer
Dagens program var:
Kl. 4.    Åbent møde i Logebygningen
Kl. 4½  Logesalsindvielse, overværet af 110 Søstre, Brødre samt disses Damer.
Kl. 6     Pause
Kl. 6½  Lukket møde kun for Odd Fellow Brødre med Logens instituering samt installation af Embedsmænd.
Kl. 7½  Pause
Kl. 8     Festmåltid på Hotellet.
            Festen fortsatte til den lyse morgen (i december!)
            Midt under festen fødte Hotelejer, Broder Rønnebech's hustru en pige, "Heimdal-pigen" Else Rønnebech.

Loge 51 Heimdal har altid haft en god samhørighed med Loge 24 Reventlow, hvilket har vist sig i utallige besøg i hinandens loger. Loge 24 Reventlow er Moderlogen.

Da Loge 51 Heimdal i 1971 holdt 50 års jubilæum, hed Overmesteren Chr. Larsen, fra hvem Odd Fellow i hele Danmark har fået utallige sange og digte. Der er udgivet 2 bøger i hhv. 1987 og 1996.

Broder Halvor Poulsen vendte i 1979 hjem til Rødby og Loge 51 Heimdal efter et langt liv i USA, hvor han også var Odd Fellow Broder. Han medbragte 2 regalier fra sin tid i USA. Disse regalier hænger i dag i Logesalen. Han skænkede også Heimdal 100.000 kr., som blev hensat i et legat. Halvdelen af legatet skulle bruges til bespisning af ældre brødre i Logen.

Der har altid været god søgning til Broderloge 51 Heimdal. I skrivende stund er vi knap 70, og mødeprocenten er relativ høj.

Logebygningen er løbende blevet vedligeholdt og fremstår i dag som en velholdt og velfungerende bygning som en god ramme omkring Logearbejdet.
Bygningen fungerer også som udgangspunkt for arbejdet i Søsterloge 39 Santa Lucia